Serveis© A10 Plagues, S.L.  ® Tots els drets reservats.
Aquests mamífers causen danys importants tant per a la seva salut com per al seu negoci.  La seva capacitat de rosegar és tal que els permet perforar fusta o fins i tot canonades de plom.  Per les seves mossegades i pel contacte amb aliments i similars poden provocar múltiples malalties.

Rata Negra (Rattus Rattus)
Característiques identificatives:
Color molt fosc (gairebé negre).
Hàbits enfiladissos.  Construint els seus nius en llocs elevats (arbres, golfes).
Fortament relacionada amb les construccions humanes.

Rata Gris (Rattus Norvegicus)
Característiques identificatives:
Color gris-bru al llom i gris blanquinosa al ventre.
Hàbits excavadors.  Realitzen galeries subterrànies ..
Lligada a la presència d'aigua.  En zones urbanes, al costat del clavegueram.
Neden 500m a mar obert.  Aguanten sota l'aigua 30sg.
Generalment viu fora dels immobles.
Sempre la trobarem arran de terra.
  
Ratolí Domèstic (Mus musculus)   
Pèl brillant, la seva coloració és grisa fosca o gris marronosa.
Presenta una vida dependent de la presència de l'home.
Realitza els seus caus a l'interior dels habitatges.a10plagues” li farà una inspecció exhaustiva de les seves instal.lacions on els nostres tècnics l'identificaran la plaga i avaluaran la magnitud de la mateixa.  Es procedirà a determinar les mesures preventives-correctives i es durà a terme el control actiu (intervenció-tractament) utilitzant els millors productes existents aplicats per personal altament qualificat i experimentat.  Li realitzarem periòdicament visites d'avaluació i seguiment