Metodologia

El nostre sistema de treball es basa en el "Sistema de Control Integrat de Plagues".  Gràcies a aquest sistema duem a terme un treball metòdic, organitzat, aconsellat i aprovat pel "Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.  Tot això aporta un alt grau de seguretat i professionalitat al nostre servei.

Fases del procés:

1. Inspecció de l'entorn i interior del local

Mirem els factors que poden contribuir a la infestació de la plaga, com les condicions ambientals, els aspectes estructurals, el nivell de neteja, els comportaments dels usuaris i el historial de les actuacions i problemes anteriors, i "identifiquem les zones de risc" i "punts crítics". 

2. Identificació de la plaga

Gràcies a l'experiència dels nostres tècnics ia la comunicació amb els usuaris del local trobem i classifiquem les espècies objecte de la plaga. Per a això comptem amb el suport de mètodes mecànics com les trampes adhesives, aspiradors i altres mètodes.

3. Evaluació de la magnitud de la plaga

Portem a terme un seguiment i avaluació de la densitat de la plaga, de les zones problemàtiques, del nivell de danys i establim, junt amb el client, el nivell de tolerància.

4. Avaluació de les mesures preventives-correctives a realitzar en la instal lació

L'informem de quines són les mesures que prevenen que les plagues accedeixin a les edificacions i / o que es desenvolupin.  L'informem de les modificacions ambientals, estructurals, neteja i sanejament que s'han de dur a terme. 

5. Control actiu (intervenció-tractament)

Gràcies a la nostra experiència apliquem els producte als llocs i moments claus seleccionant els menys nocius i utilitzant la tècnica d'aplicació més adequada.  Utilitzem, per a tot això, productes d'última generació aprovats i certificats pel Ministeri de Sanitat i consum.

6. Avaluació i seguiment

Realitzem visites periòdiques programades d'avaluació i seguiment al seu local. Disposem d´elements de mesura de les "possibles" incidències esdevingudes i així, d'aquesta manera, poder mantenir l'índex per sota el seu índex de satisfacció. Perquè a la seva satisfacció i tranquil.litat està el nostre èxit.


Els tècnics d´a10plagues li faran entrega, després de cada aplicació a les seves instal.lacions, del certificat de tractament al qual apareixen els productes aplicats, el número de registre sanitari, la matèria activa i el termini de seguretat del producte.
a10plagues li lliurarà "tota la documentació" que pugui ser requerida pels inspectors del "Departament de Sanitat" de la Generalitat de Catalunya ".

© A10 Plagues, S.L.  ® Tots els drets reservats.