Serveis© A10 Plagues, S.L.  ® Tots els drets reservats.
Consisteix en mantenir els nivells de contaminació microbiana dins dels límits considerats acceptables, tenint sempre en compte l'activitat que es realitza en el lloc a desinfectar.  Els desinfectants van destruint els microorganismes o impedint el seu desenvolupament i així mateix protegeixen l'àrea on actuen durant un determinat període de temps.