Serveis


DEPARTAMENT FUSTA I DEPARTAMENT LEGIONL·LA


DIVISIÓ FUSTA

Els insectes xilòfags són aquells que s'alimenten de la fusta.  Al nostre país, únicament el grup dels coleòpters (escarabats) i el dels isòpters (tèrmits) tenen capacitat d'ocasionar danys greus a les nostres estructures i objectes de fusta.

Espècies més comunes:

CORC (Coleòpters) : Els danys que ocasionen aquests insectes (galeries a la fusta) són provocats per les larves. Els orificis que s'observen a la superfície de la fusta són realitzats pels adults en la seva última fase de vida abans d'aparellar i re-infestar, mitjançant la posta d'ous, noves fustes.  

Dins dels corc, els tres grups més estesos són: anòbids, líctids i cerambícids.  Ataquen diferents tipus de fusta segons sigui la seva composició, grau de duresa i estat. Cada espècie deixa uns trets diferents identificatius.

TÈRMITS: temudes per la seva coneguda organització social i la seva ràpida capacitat devastadora. Viuen en nius termiters formats per colònies amb gran nombre d'individus totalment organitzats i amb tasques totalment diferenciades (reproductors primaris, reproductors suplementaris, els soldats, les obreres).

Dins dels tèrmits els dos grups més estesos són:

  • TÈRMITS DE LA FUSTA SECA: Construeixen grans galeries seguint la veta de la fusta i mitjançant d'ella. El desenvolupament de la colònia és lent.
  • TÈRMITS SUBTERRANIS: Tenen nius o centres reproductors fixos que solen trobar-se sota terra des dels quals les obreres surten a la recerca d'aliment. S'identifiquen per l'existència de terra que importen de l'exterior per fer els túnels.  A causa, de grans dimensions de les poblacions, el dany d'aquestes tèrmits és molt més gran.

Mètodes de control utilitzats:

  • Impregnació: Objectiu preventiu i curatiu mitjançant la protecció i impregnació de la fusta.
  • Sistema d'injecció: Injecció, pel sistema de taladro a pressió, d'un insecticida i fungicida en les peces de fusta que ho requereixin. 
  • Sistema de gasejat: aquest tractament es realitza en cambres de segellat especials mitjançant la utilització de gasos inerts per a l'home i el medi ambient.
  • Sistema d'esquers: Consisteix en la instal lació d'estacions de control a terra i en llocs on es detecta activitat de tèrmits.


Els tècnics d´a10plagues li realitzaran un estudi de les peces, àrees o zones afectades per veure en profunditat la magnitud, gravetat i estabilitat de les peces / zones afectades.  Els nostres equips tècnics procediran a determinar les mesures preventives i / o actives a realizar,  tenint en compte l'estat de les àrees i l'evolució de la plaga.


DIVISIÓ LEGIONEL·LA

Higienització de sistemes de climatització i fred industrial:

Neteja i desinfecció de evaporadors en totes les mides de frigorífics industrials.  Per a això desmuntem i desinfectem una a una les parts de l'equip.  Tot això afavoreix el rendiment de les màquines al mateix temps que evita contaminacions microbiològiques.

En A10plagues Utilitzem el mètode recomanat per sanitat per a la prevenció i eliminació dels riscos derivats de la presència de legionel a l'aigua.
© A10 Plagues, S.L.  ® Tots els drets reservats.